Kantoor Herselt

tel +32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

tel +32 15 69 02 02

Vermeulen

Ereloon en kosten

Vermeulen Heylen Michiels schenkt graag klare wijn. Ook als het gaat over onze erelonen en kosten geven wij de voorkeur aan duidelijke en transparante afspraken.

 

Het ereloon vormt de vergoeding voor de prestaties van de advocaat of advocaten die uw dossier behartigen.  Het varieert naargelang de ervaring en specialisatie van de behandelend advocaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisende karakter van de zaak en het bereikte resultaat. Veelal hanteren we een vast uurtarief (waarbij u een gedetailleerd overzicht krijgt van de geleverde prestaties). Ook de eerste bespreking wordt in dat geval aan het uurtarief aangerekend. Het is ook mogelijk dat het ereloon wordt bepaald in functie van de waarde van de zaak (bijvoorbeeld een percentage van de toegekende of afgewezen vordering). Voor alle duidelijkheid: een “no cure no pay” afspraak kan niet. Onze tussenkomst krijgt u steeds aangerekend.

 

De kosten bestaan uit kantoorkosten en andere kosten. De kantoorkosten zijn forfaitaire bedragen of eenheden die wij aanrekenen voor de opening van een dossier, briefwisseling en dactylografie, faxen en e-mails, kopieën en reiskosten. De andere kosten omvatten onder meer de kosten van een gerechtsdeurwaarder, van een deskundige, rolrechten, kosten verbonden aan het opvragen van documenten (bijvoorbeeld het afschrift van een strafdossier, de uitgifte van een gerechtelijke uitspraak, …), enz.

 

Bij aanvang en/of tijdens de behandeling van de zaak rekenen wij voorschotten aan. Op uw verzoek of op eigen initiatief stellen we ook een tussentijdse afrekening op.

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op